Wiadomości

Uwaga - zmiany dla branży spożywczej

2013-11-08

W październiku 2011 roku wydano Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1169/2011, który na nowo reguluje przepisy dotyczące oznakowania produktów spożywczych. Nowe zasady mają być bezwzględnie stosowane od grudnia 2014 roku. Ten czas należy przeznaczyć na  dostosowanie wszelkich opakowań i etykiet.

Przyczyną wprowadzenia nowej regulacji była konieczność aktualizacji, uproszczenia i ujednolicenia prawa żywnościowego UE dotyczącego znakowania żywności w zakresie wymagań ogólnych, a także wymagań dotyczących podawania informacji o wartości odżywczej. Głównym celem tego rozporządzenia jest umożliwienie konsumentom dokonywania świadomych i bezpiecznych wyborów podczas kupowania żywności.

Najważniejsze zmiany w stosunku do obowiązujących przepisów dotyczą m.in.:

Zwiększenie czytelności etykiet
Określono minimalną wysokość czcionki, jaką mają być podawane na etykiecie informacje obowiązkowe. Te informacje muszą być nieusuwalne, nie mogą być w żaden sposób ukryte, zasłonięte, pomniejszone ani przerwane innymi nadrukami i ilustracjami.

Informowanie o wartości odżywczej produktu
Szczegółowo określono w jaki sposób na opakowaniach mają pojawić się informacje o wartości energetycznej, ilość tłuszczu, kwasów tłuszczów nasyconych, węglowodanów, cukrów, białek i soli. Do wyjątków, zwolnionych z tego wymogu, należą m.in. produkty nieprzetworzone, zawierające pojedynczy składnik lub kategorię składników, drożdże, wody przeznaczone do spożycia przez ludzi, zioła, przyprawy lub ich mieszaniny, napoje alkoholowe, sól i substytuty soli, a także żywność w opakowaniach, których największa powierzchnia jest mniejsza niż 25 cm2.

Składniki alergenne
Do obowiązków producentów żywności należy zamieszczanie przejrzystych i pełnych informacji o alergenach. Zgodnie z nowymi przepisami nazwy wszystkich substancji, mogących wywołać alergie, muszą być podkreślone na opakowaniu za pomocą pisma wyraźnie odróżniającego się od reszty wykazu składników, np. za pomocą czcionki, stylu lub koloru tła.

Podawanie kraju pochodzenia
Do produktów, na których wg obecnie obowiązujących przepisów należy podawać kraj pochodzenia środków spożywczych dołączono mięso wieprzowe, baranie i kozie oraz drób. Dodatkowo informację o pochodzeniu należy podać w przypadku, gdy sama etykieta mogłyby sugerować, że dany produkt pochodzi z innego miejsca, a także gdy nazwa produktu jest podana w języku obcym.

Inne wymagania
Został wprowadzony obowiązek podawania informacji: „z połączonych kawałków mięsa” lub „z połączonych kawałków ryby” na surowych mięsach i rybach, które mogą wyglądem sugerować, że stanowią jedną całość.
Pojawił się wymóg podawania konkretnej rośliny, z której pochodzi olej lub tłuszcz stosowane jako składniki w produkcie spożywczym. W przypadku zamrożonego mięsa i produktów rybołówstwa należy podawać datę zamrożenia. Kolejną ważną informacją, jaką otrzyma konsument, jest wskazanie obecności białek i hydroizolatów białkowych pochodzących z innych źródeł zwierzęcych, np. „filet z piersi kurczaka parzony, wędzony z dodatkiem białka wieprzowego”.

Źródło: "Agro Przemysł" nr 5/2011

© Wszelkie prawa zastrzeżone
Polityka Cookies | Polityka Prywatności
Zdjęcia: Katarzyna Janaszek
Realizacja: Weblider

Firma Unicum to polska drukarnia etykiet samoprzylepnych na roli. Jako producent oferuje: etykiety foliowe, samoprzylepne na opakowania, na rolce, na wino w mieście Poznań, Warszawa.