Kontrola jakości

Kontrolę przeprowadzamy na każdym etapie produkcji:

  • przed drukiem kontrolujemy wydruk na zgodność z kartą technologiczną i specyfikacją, korzystając z nowoczesnego systemu EyeC
  • losowe próby do kontroli pobieramy podczas druku
  • w trakcie konfekcjonowania ostatecznie weryfikujemy zgodność etykiety z projektem Klienta.

Na życzenie Klienta wystawiamy świadectwa jakości, certyfikaty zgodności kodów EAN i QR, a także atest materiału samoprzylepnego.

Kontrola przeprowadzana jest za pomocą nadzorowanego sprzętu kontrolno-pomiarowego:

  • system EyeC Proofiler Graphic software oraz systemu EyeC Proofiler 400 DT
  • wzorniki kolorystyczne
  • spectrodensytometry (do badania rozkładu gęstości farb)
  • weryfikator kodów kreskowych i 2D
  • Lightbox z trzema typami światła
  • suwmiarki
  • taśma Scotch Magic