Studio graficzne

We własnym studiu graficznym przygotowujemy projekty dostosowując je do posiadanych technik druku. Opracowane pliki odsyłamy do akceptacji Klienta w formie elektronicznej lub w postaci wzorca kolorystycznego (proofa). W ramach usługi druku jeśli zachodzi potrzeba bezpłatnie aktualizujemy projekt przed każdym dodrukiem.

Informacje o warunkach przygotowywania i przesyłania plików znajdziesz TUTAJ.


Specyfikacja przygotowania projektów

Pobierz specyfikację